dijous, 3 d’abril de 2014

Historia de Catalunya

Ens a caigut a les mans, una petita historia de Catalunya, Plou i fa sol, pensem que seria curiós i interessant anar reproduint tot el petit llibre, i conèixer l´historia, contada per Norbert Font i Sagué. 

Historia 
de 
 Catalunya 
per 
NORBERT FONT Y SAGUÉ 
 DIBUXOS D´EN J. GARRIGA, MAPES DEL AUTOR 
 Ab la deguda llicencia. 

 Al insigne patrici, lo
 Excelentissim Sr. D. 
 Eusebi Güell y Bacigalupi 
 fundador de la primera escola catalana y
 protector de les lletres patries. 
      N. Font y Sagué. 


             VICARIA GENERAL              
 DE LA    
DIÓCESSIS DE BARCELONA 

Per lo que á Nos pertany, concedim 
Nostre permís pera publicarse la obra 
titulada HISTORIA DE CATALUNYA escrita 
per D. Norbert Font y Sagué, mitjan-
 çant que de Nostra orde ha sigut exami- 
nada y no conté, segons la censura, res 
que sía contrari al dogma católich y sana 
moral. Estampes aquesta llicencia al 
principi ó final de la obra y entréguense 
dos exemplars d´aquesta, firmats per lo 
 Censor, á la Secretaria de Cambra y 
Govern d´aquest Bisbat.

 Barcelona 10 de janer de 1899. Lo Vicari General 
Francisco de Pol. 

 Per manament de Sa Senyoria, 
 Dr. Jaume Brugueras, Pvre.  ALS LECTORS 

 L´autor de la present Historia de 
 Catalunya, agrahirá coralment totes les 
observacions que se li fassan y correc- 
cions ó adicions quese li proposen, pera 
que puga ser ateses en les edicions suc- 
cessives.  Fa il-lusió anar copiant a poc a poc tota l´obra d´en Norbert Font farem l´esforç de transcriure-la tal-cual amb el català d´epoca no normalitzat, i sabem d´antuvi que serà complicat i a voltes hi hauran falles que esperem sàpiguen perdonar.
L´idea es que u puguin gaudir, com a document, no desfasat i molt curios.

                                                                                                                                Plou i fa sol.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada